Meggyőződésem szerint minden szakmai könyv annyit
ér, amennyi újszerű elvi elképzelést, megszívlelhető hasznos
gyakorlati tanácsot tartalmaz. Ha találunk benne olyan gondolatokat,
amelyek megerősítenek bennünket eddigi ismereteinkben,
akkor jó a könyv. Ha találunk benne olyan gondolatokat,
amelyek bővítik meglévő ismereteinket bizonyos
témakörökben, és alternatívát kínálnak bizonyos üzleti szituációkban,
akkor jó a könyv. De igazán akkor jó egy könyv,
ha olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagít bennünket,
amelyek eddig nem jutottak az eszünkbe, vagy amelyekkel a
korábbi, feltehetően nem teljes körű ismereteink alapján nem
értettünk egyet. Ez a könyv teljes mértékben megfelel ezeknek a szempontoknak.
            Az író bevezet minket az online MLM titkaiba – tele megélt
tapasztalatokkal –, miközben az ember, olvasás közben,
fokozatosan ráébred arra, hogy nincs is benne semmi titok,
csak ugyanannak a zseniális módszernek: a hálózatos piacszervezésnek
egy másfajta, sokak számára (alkatuk vagy élethelyzetük
miatt) egyetlen lehetséges, felvállalható megközelítéséről van szó.
Életem során még nem találkoztam olyan könyvvel, amelynek
minden egyes oldala hasznosnak bizonyult a számomra,
de olvastam számos könyvet, amelyekben mintha egyenesen
nekem írtak volna egy-egy oldalt. És nagyon sok könyvben találtam
értékes fejtegetéseket, eszmefuttatásokat, gyakorlati példákat,
amelyek jelentős mértékben alakították gondolkodásomat
egy adott témakörről. Ebből a szempontból is rendkívül
értékes ez az újszerű megoldási lehetőséget tartalmazó mű.
Dicséretes, hogy a szerző nem engedett a csábításnak, és
tartózkodott a számítógépes szakirodalom idézgetésétől, és
annak a többség számára érthetetlen szakmai nyelvezetétől.
Törekvése ehelyett inkább arra irányult, hogy közérthető,
könnyen emészthető stílusban vigye közelebb az olvasóhoz az
online technológiát, a MLM vállalkozás építésének ezt az újszerű
módszerét, amely a modern kor technikai vívmányainak
felhasználásával az üzletszervezésben komoly távlatokat
biztosít. Kitűnő kézikönyv mind az új lehetőségek iránt nyitott
kezdőknek, mind azoknak, akik már korábban elkötelezték
magukat a személyes üzletépítés mellett. Ezen túlmenően
meggyőző lehet azok számára is, akik többnyire óvatosan, kétkedéssel
nyúlnak az új témakörökhöz és az új módszerekhez.
            A könyv nagy érdeme, hogy a szerző saját gazdag tapasztalatait
sűrítette bele, amelyeket az MLM hálózatépítés, valamint
az online marketing terén kifejtett több éves gyakorlata
során szerzett. Ettől nagyon értékes és jó ez az összeállítás.
Rendelkezésedre áll tehát egy széleskörű, bármikor könnyen
hasznosítható ismeretanyag, amelynek gyakorlati alkalmazásához
azonnal hozzákezdhetsz, hiszen az Internet már
szinte minden háztartásban jelen van.
Tisztelt Olvasó! Ha valóban passzív jövedelemre vágysz,
ha szeretnél belevágni egy online MLM vállalkozásba, és annak
sikeres építése során értékes időt szeretnél megtakarítani
az életedből, akkor ez a könyv a te polcodról sem hiányozhat!
Gyakorlatiassága miatt ajánlom, olvasd el többször is, és lapozz
bele, valahányszor csak kérdésed támad. Meglátod, megéri!
Gratulálok a szerzőnek ehhez a hasznos kézikönyvhöz!
Remélem, lesz folytatása!

Tonk Emil
az Üzleti Patika könyvsorozat szerzője

 

   
         

 

 

   

            Ha valaki a mai gazdasági helyzetben kipróbált és költség-
hatékony üzleti modellt keres, annak számára az online
MLM kétségkívül nagyon jó megoldást jelenthet. A hálózatépítésnek
ez a válfaja az Internet rohamos elterjedésével
kezdett erősödni. Ma, amikor Magyarországon egyre többen
használják a szélessávú Internetet, és a web 2.0 korszak már
belépett a mindennapjainkba (pl. közösségi website-ok, mint
az iwiw.hu vagy a mywip), egyre könnyebb kapcsolatokat építeni,
és ebből pénzt keresni. A marketingnek természetesen
ezen a téren is hatalmas szerepe van.
            A hagyományos kisvállalkozók nagyon nehéz helyzetben
vannak, amikor internet marketingről esik szó. Helyzetük
azért nehéz, mert a piacon számos irányzat létezik, az amatőr
szintű „gazdagodjunk meg gyorsan” típusú üres ígérgetésektől
egészen a túlzottan szakmai, a laikusok számára szinte
teljesen érthetetlen „hablatyolásnak” tűnő, szakzsargonban
előadott üzleti leírásokig, és ezek között szakértő segítsége
nélkül nagyon nehéz eligazodni.
A megoldást talán éppen a „használatra kész” online MLM
üzleti modellek fogják jelenteni, azáltal, hogy a legnehezebb
terheket leveszik a kisvállalkozók válláról. Gondolunk itt az
üzletek beindításakor felmerülő hatalmas költségekre, az üzleti
modell tesztelésére, a marketing és az értékesítés rendszerének
a kialakítására. Egy jól működő MLM rendszerben
– a franchise-hoz hasonlóan – szinte mindent készen kapnak
az üzlettársak. Hatalmas segítséget jelentenek a könnyen
elsajátítható folyamatok és a működő logisztika, és ebben a
biztos szakmai háttérben a munkatársaknak elegendő csupán
az értékesítéssel és az üzletépítéssel foglalkozniuk – bár ez sem kevés!
Ez a könyv nem csak az online hálózatépítés alapjait
mutatja be, hanem hasznos gyakorlati ötleteket ad a vevőkutatásban,
az üzletszerzésben is. A szerző széleskörű
szakmai tapasztalatát nemzetközi és hazai vállalkozások
alapozták meg, ezért ha ő pénzkeresésről beszél, én mindig
odafigyelek!

Damjanovich Nebojsa
online marketing tanácsadó